Allt du behöver veta om en OVK-besiktning

19 januari 2024
Alice Pettersson

editorial

Det är ett återkommande moment för fastighetsägare och förvaltare att se till att byggnader upprätthåller en god inomhusmiljö. En viktig del i detta arbete är att genomgå en så kallad OVK-besiktning, en obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med OVK är att försäkra att byggnadens ventilationssystem fungerar som det ska och att den inomhusluft vi andas är av god kvalitet. I denna artikel ger vi dig en genomgång av vad OVK är, hur och varför det genomförs, och vad man kan förvänta sig som fastighetsägare eller förvaltare.

Vad är OVK-besiktning och varför är det viktigt?

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är ett lagkrav enligt svensk lagstiftning sedan början av 1990-talet. Genomförandet av OVK Jönköping är ett led i att upprätthålla en hälsosam boendemiljö genom att regelbundet kontrollera att ventilationssystemen i byggnader fungerar som de ska. En fungerande ventilation är avgörande för att minska hälsorisker som är förknippade med dålig inomhusluft, särskilt gäller detta för fastigheter med mekanisk ventilation.

De primära målen med OVK är att säkerställa att:

1. Ventilationen ger tillräcklig luftomsättning.

2. Intag och frånluft inte orsakar obehagliga luktproblem eller hälsorisker.

3. Energiförbrukningen för ventilationen är effektiv.

ovk besiktning

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning ska genomföras av en certifierad besiktningsman och frekvensen varierar beroende på fastighetens typ och ålder. Följande steg är vanliga vid en OVK-besiktning:

1. Förberedelse: Innan besiktningsmannen kommer bör man se till att samtliga delar av ventilationssystemet är åtkomliga.

2. Genomgång: Besiktningsmannen går igenom fastighetens ventilationssystem och kontrollerar flera aspekter, såsom flöden, filter, aggregat och injusteringar.

3. Provtagning: I vissa fall tas prover på luftens kvalitet.

4. Protokoll: Efter genomförd besiktning upprättas ett protokoll som beskriver systemets skick och eventuella brister eller rekommendationer.

5. Åtgärder: Om brister upptäcks måste fastighetsägaren vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda dessa. En uppföljande OVK kan sedan krävas.

När och hur ofta ska man göra en OVK i Jönköping?

Besiktningens intervall beror på fastighetens ålder och vilken typ av ventilationssystem som finns installerat. För de flesta byggnaderna ska en första OVK utföras inom tre år efter att byggnaden har tagits i bruk. Därefter ska OVK genomföras återkommande:

– För flerbostadshus, offentliga byggnader och arbetsställen med mekanisk från- och tilluft sker det oftast vart sjätte år.

– För byggnader med enbart mekanisk frånluft sker det normalt vart nionde år.

– För småhus sker det vanligen vart nionde år för system byggda efter 1991.

Det finns undantag och detaljerna kan variera beroende på kommunens regelverk. Det är därför viktigt att vara välinformerad eller ta hjälp av en expert för att följa gällande lagkrav.

Bra att tänka på vid OVK

Det är inte bara viktigt att genomföra OVK-besiktningar utan även att kontinuerligt underhålla och vid behov förbättra ventilationssystemen för att säkerställa en god inomhusmiljö. Regelbundet underhåll och rengöring av filter, fläktar och kanaler är en nödvändighet. Det är även rekommenderat att ha kontakt med ett pålitligt företag som kan erbjuda expertis och tjänster inom ventilation och OVK-besiktning.

Om du har några frågor kring OVK eller behöver hjälp med att genomföra en besiktning, kontakta gärna EE System som är experter inom området. De kan även bistå med övriga ventilationsrelaterade tjänster och säkerställa att din fastighet inte bara klarar sig igenom besiktningen men också underhålls på bästa möjliga sätt för framtiden.

Fler nyheter