Allt du behöver veta om hissbesiktning

18 januari 2024
Karl Lindgren

editorial

En hiss är en kritisk del i många byggnaders infrastruktur och säkerhetsfunktioner. Hissbesiktning är därför en väsentlig process för att säkerställa att hissar fungerar säkert och effektivt. I den här artikeln går vi igenom vad hissbesiktning innebär, varför det är viktigt, hur besiktningsprocessen går till och vad man ska tänka på när man väljer besiktningsföretag.

Varför är hissbesiktning viktigt?

Hissbesiktning är inte bara en lagstadgad kontroll, det är en vital del i att hålla både användare och hissanläggningar säkra. Regelbundna besiktningar minskar risken för olyckor och driftstörningar, och de säkerställer att hissen följer aktuella säkerhetsföreskrifter och standarder. Utan regelbundna kontroller kan slitna komponenter eller tekniska fel leda till farliga situationer för de som använder hissen. Därför är det av yttersta vikt att regelbundna hissbesiktningar utförs av ackrediterade och erfarna besiktningsmän.

Hissbesiktningens process

En hissbesiktning följer ett strikt förfarande för att noggrant undersöka hissens samtliga delar. Processen börjar med en översyn av hissens tekniska dokumentation och historik för att identifiera eventuella tidigare problem eller reparationer. Därefter genomförs en fysisk genomgång av hissen där allt från hisskorgens inre till maskinrum och trapphus inspekteras. Besiktningsteknikern kontrollerar säkerhetsfunktionerna, såsom nödstopp och överhastighetssäkring, samt utför funktionskontroller av dörrar och signalanordningar.

En del av processen innefattar även att se till att hissen är anpassad efter gällande lagar och förordningar. En besiktning resulterar ofta i en rapport som detaljerat anger hissens skick, eventuella åtgärdsförslag och andra rekommendationer. Om hissen inte uppfyller de lagstadgade kraven måste ägaren åtgärda felen innan hissen får användas igen.

image

Vem får utföra hissbesiktningar?

Hissbesiktning ska utföras av certifierade besiktningsmän eller ackrediterade besiktningsorgan. Det är viktigt att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet för att säkerställa hissens säkerhet och tillförlitlighet. De är utbildade för att upptäcka de minsta avvikelserna och bedöma riskerna med olika typer av hissanläggningar. Dessutom håller de sig ständigt uppdaterade med den senaste tekniken och lagstiftningen inom hissområdet.

Vad betyder besiktningen för hissägarna?

För fastighetsägare och hissägare är det nödvändigt att hålla reda på när det är dags för nästa hissbesiktning, vilket vanligtvis sker vartannat till vart fjärde år beroende på hisstyp och användningsomfattning. Det är ägarens ansvar att anlita en certifierad besiktningsfirma och att följa upp och genomföra de rekommendationer som ges i besiktningsprotokollet. Att underhålla och besiktiga hissen regelbundet är inte bara en fråga om laglydnad, utan även en investering i fastighetens funktionssäkerhet och långsiktiga värde.

Välj rätt partner för hissbesiktning

När tiden är inne för hissbesiktning är det avgörande att välja en erfaren och pålitlig partner. Ett företag som rekommenderas för sin höga standard och expertis är Salwens Hisskontroll. Med sin långa erfarenhet erbjuder Salwens en omfattande service där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet står i centrum. En hissbesiktning genom Salwens innebär en grundlig genomlysning av din hissanläggning där ingenting lämnas åt slumpen. Med Salwens kan du alltid förvänta dig en professionell hissbesiktning som uppfyller alla säkerhetskrav och regleringar, och du får en detaljerad besiktningsrapport som hjälper dig att upprätthålla en säker och driftsäker hiss.

Fler nyheter