Besiktningsman i Stockholm: Din guide till en trygg fastighetsaffär

04 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att köpa eller sälja en fastighet är ett av de största stegen en person kan ta i livet. Med det följer ett stort ansvar och en rad processer som ska följas för att säkerställa en smidig och trygg affär. I Stockholm, en stad som präglas av en dynamisk fastighetsmarknad, är det viktigt att ha ett professionellt stöd i form av en besiktningsman. Detta är din guide till att förstå nyttan av att anlita en besiktningsman vid fastighetsköp eller -försäljning i Stockholm.

Vad gör en besiktningsman?

Besiktningsmän är experter på att granska fastigheter för att uppmärksamma potentiella brister och fel som kan påverka både värde och boendekvalitet. De genomför en noggrann undersökning av fastighetens skick, alltifrån konstruktionsdetaljer till installationer. Vid en besiktning tas hänsyn till allt från tak och grund till ventilation och fuktnivåer. Rapporten som tas fram efter besiktningen ger en objektiv bild av fastighetens skick, vilket är en viktig del i köpprocessen.

Välj rätt besiktningsman i Stockholm

I Stockholm finns det ett flertal besiktningsmän att välja mellan, men att hitta en pålitlig och kvalificerad expert är av största vikt. Det är viktigt att besiktningsmannen har en gedigen erfarenhet samt relevant utbildning inom byggteknik och fastighetsskötsel. Certifieringar och medlemskap i branschorganisationer som SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) kan vara en indikation på att besiktningsmannen håller en hög standard.

besiktningsman stockholm

Besiktning för trygghet och förhandling

Innan köp av en fastighet i Stockholm är det viktigt att genomföra en ordentlig besiktning. Att anlita en besiktningsman kan hjälpa till att identifiera dolda fel som annars kan medföra kostsamma reparationer för den nya ägaren. Både köpare och säljare gynnas av att ha en klar bild över fastighetens skick. För köparen kan resultaten från en besiktning även fungera som en förhandlingspunkt när det kommer till slutligt pris på fastigheten.

Efterbesiktning och uppföljning

Även efter att ett köp är genomfört kan det vara värdefullt med en besiktningsmans tjänster. Vid misstanke om att ett fel uppdagats som inte tidigare observerats under den initiala besiktningen, kan en efterbesiktning vara till hjälp. En besiktningsman kan då ge en oberoende bedömning av situationen som kan ligga till grund för vidare åtgärder.

Besiktningens omfattning och praktiska tips

När du anlitar en besiktningsman stockholm är det viktigt att diskutera omfattningen av besiktningen i förväg. Detta inkluderar vilka delar av fastigheten som ska undersökas. Kom ihåg att alltid begära en skriftlig offert och en beskrivning av vad som ingår i tjänsten. Det är också klokt att försäkra sig om att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring som skyddar dig som klient om något skulle gå fel.

Fler nyheter