Familjerätt för nygifta: Vad du behöver veta

19 april 2023
Julia Zsiga

Grattis till er stora dag! När du och din partner kliver in i äktenskapets värld öppnar sig en ny fas i livet. För att säkerställa en trygg framtid tillsammans kan det vara klokt att sätta sig in i familjerätten och dess olika aspekter. Denna artikel ger en översikt över några grundläggande delar av familjerätten som kan vara viktiga för nygifta att känna till.

Äktenskapsförord och bodelning

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal mellan makar där ni reglerar hur era tillgångar och skulder ska fördelas vid en eventuell separation eller bodelning. Det är viktigt att skriva ett äktenskapsförord om ni vill avvika från den lagstadgade bodelningen, där all egendom som inte är enskild egendom delas lika mellan parterna. Att upprätta ett äktenskapsförord kan vara speciellt viktigt om en eller båda parterna har egna företag, stora tillgångar eller om ni har barn från tidigare förhållanden.

image

Samboavtal och skillnader från äktenskap

För er som redan har bott tillsammans som sambor innan ni gifte er kan det vara viktigt att förstå skillnaderna mellan samboförhållanden och äktenskap. En av de största skillnaderna är att äktenskap innebär en lagstadgad bodelning, medan sambor endast delar på bostad och bohag om det sker en separation. Ett samboavtal kan vara viktigt att ha upprättat innan ni gifter er för att undvika tvister kring fördelningen av era gemensamma tillgångar.

Barn och vårdnad

När det kommer till barn inom familjerätten är det viktigt att känna till hur föräldrabalken reglerar föräldrars ansvar och rättigheter gentemot sina barn. När ni får barn tillsammans blir ni båda vårdnadshavare, vilket innebär att ni har ansvar för barnets personliga förhållanden samt rätt att fatta beslut kring vård, boende och skolgång. Om ni redan har barn från tidigare förhållanden kan det vara bra att känna till hur föräldrabalken reglerar gemensam vårdnad och umgänge, samt hur det kan påverka er som nygifta.

Här kan du läsa mer om familjerätt

Fler nyheter