Fasadrenovering – nytt liv till ditt hem

22 januari 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Fasadrenovering är inte bara en visuell uppfräschning av ditt hus; det är en vital investering i fastighetens strukturfunktionalitet och långsiktiga hållbarhet. Förbättrad isolering, ökad fastighetsvärde, och en uppdaterad estetisk appeal är bara några av fördelarna med en ordentligt genomförd fasadrenovering. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om processen och hur man säkerställer att projektet blir framgångsrikt.

Varför är fasadrenovering viktigt?

En byggnads fasad är mer än dess yttre skal; den spelar en avgörande roll i att skydda bostaden från väder och vind och bidrar till energieffektivitet. Med tiden kan dock fasader drabbas av skador som sprickbildning, fuktproblem eller förlust av estetisk lyster på grund av påverkan från väder och miljö. Fasadrenovering är därför avgörande för att:

 • Förhindra vattenskador och mögelbildning som kan uppstå på grund av penetrerande fukt.
 • Upprätthålla och förbättra bostadens isoleringsförmåga och därmed sänka uppvärmnings- och kylkostnader.
 • Öka det visuella intrycket och därmed höja värdet på din fastighet.
 • Bevara och förstärka byggnadens historiska värde och arkitektoniska karakteristika.

En välplanerad och välutförd fasadrenovering kan förvandla en trött och sliten yttre fasad till en stolt representation av ägarens omsorg om sitt hem.

fasadrenovering

Planering av fasadrenovering

När det kommer till fasadrenovering är det grundliga förarbetet och planeringen nyckeln till framgång. Innan du börjar med själva renoveringen är det viktigt att:

 • Bedöma behovet och omfattningen: Undersök fasaden noggrant för att identifiera de områden som behöver renoveras. Det är också viktigt att bedöma om det finns behov av att byta ut fasadmaterial eller om det räcker med en ytreparation.
 • Konsultera med experter: Ta hjälp av en kvalificerad fasadexpert för att få en professionell bedömning av vilka åtgärder som är nödvändiga.
 • Ansök om tillstånd: Beroende på fasadens art och omfattning kan det krävas bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden.
 • Upprätta en budget: Kostnaderna för fasadrenovering kan variera kraftigt beroende på projektets storlek och val av material. Se till att ha en realistisk budget som inkluderar oväntade utgifter.
 • Välj rätt tidpunkt: Idealiskt bör fasadarbeten utföras under torra och milda väderförhållanden.

Att genomföra en fasadrenovering kräver noggrannhet och expertis, varför valet av entreprenör blir avgörande.

Utförandet av fasadrenovering

När du har genomgått planeringsfasen och valt den mest lämpade entreprenören, är det dags att påbörja själva renoveringen. Följande steg är viktiga under själva utförandet:

 • Rensning och förbehandling: Fasaden måste vara ren och fri från skador innan något annat arbete kan utföras. Detta kan innefatta allt från högtryckstvättning till lagning av sprickor och skador.
 • Val av material och teknik: Beroende på fasadens ursprungliga material och vilken typ av renovering som eftersträvas, varierar valet av material och tekniker. Här är det viktigt att tänka på både estetik och funktionalitet.
 • Isoleringsarbeten: En del av fasadrenoveringen kan innefatta arbeten för att förbättra isoleringen genom tilläggsisolerande åtgärder. Detta kan vara en klok investering för att sänka energikostnaderna.
 • Avslutande ytbehandling: Slutligen appliceras ytbehandlingar som färg, puts eller panel för att ge fasaden det önskade utseendet och skyddet.

Det är också viktigt att följa upp renoveringen med regelbunden underhållning för att förlänga fasadens livslängd och utseende.

Fler nyheter